Issue List


Volume 7 Issue 2 2018

S.No Title of The Paper Page No Download
1 Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuk ve Ebeveynlerinin, Ebeveyn-Çocuk Etkileşimlerinin Normal Gelişim Gösteren Çocuk ve Ebeveynleri ile Karşılaştırılması
Author(s): Ayşe Tuba Ceyhun Selda Özdemir Gökhan Töret Ufuk Özkubat
DOI :
183-211
2 Görme Yetersizliğinden Etkilenen ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Oyun Çeşitlilik ve Karmaşıklık Düzeylerinin İncelenmesi
Author(s): Cem Aslan Selda Özdemir Pınar Demiryürek Hale Çotuk
DOI :
212-237
3 Inclusion as an Approach and Process for Promoting Acceptance and Success: Comparative Perspectives between the United States and China
Author(s): Chun Zhang Biying Hu
DOI :
238 - 250
4 Exploring Efficacy of a Community-Based Reading Programme for At-Risk Children
Author(s): Janet Siew Poh LAW Noel Kok Hwee CHIA
DOI :
251–272
5 Special Educational Needs and Support Provisions in Swedish Preschools: A Multiple-Case Study
Author(s): Lundqvist Johanna Allodi Westling Mara Siljehag Eva
DOI :
273–293
6 Otizm Spektrum Bozukluğu Gösteren Çocuklara Sosyal Beceri Öğretiminde Sosyal Öykü ve Video Model Uygulamalarının Etkililik ve Verimlilikleri
Author(s): Ceyda Turhan Sezgin Vuran
DOI :
294–315
7 Otizmli Çocuklara Doğrudan ve Video Modelle Birlikte Sunulan Pecs Uygulamasının Etkilerinin Karşılaştırılması
Author(s): Serhat Odluyurt Hatice Deniz Değirmenci İclal Adalıoğlu Alper Kapan
DOI :
316–342
8 Fırsat Öğretiminin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Kaybolan Nesnelerini Sözcük Kullanarak İsteme Becerisinin Öğretiminde Etkililiği
Author(s): Meram Mısır Horasan Binyamin Birkan
DOI :
361-383
9 Development of ARM and CPLD Based Multi Controller Board
Author(s): Vineetha M Shaila I Kolhar Hemalatha.N
DOI :
384-391

We are working in partnership with